Процедури

Процедура № 5808 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 16,290.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2207.

Данни за дървесината

Обект/и № 2207
Дървесен вид бл,цр,срлп,гбр,пкл,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 82 куб.м.
За огрев 461 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 543 куб.м.