Процедури

Процедура № 5809 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 22,572.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2208.

Данни за дървесината

Обект/и № 2208
Дървесен вид бл,цр,чдб,гбр
Едра 201 куб.м.
Средна 122 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 275 куб.м.
За огрев 183 куб.м.
ОЗМ 48 куб.м.
Всичко 707 куб.м.