Процедури

Процедура № 5810 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 28,817.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2209.

Данни за дървесината

Обект/и № 2209
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 410 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 156 куб.м.
За огрев 211 куб.м.
ОЗМ 108 куб.м.
Всичко 885 куб.м.