Процедури

Процедура № 5811 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 14,578.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2210.

Данни за дървесината

Обект/и № 2210
Дървесен вид бб,чб,здб,бл,цр,избк и др.
Едра 43 куб.м.
Средна 144 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 290 куб.м.
За огрев 167 куб.м.
ОЗМ 10 куб.м.
Всичко 510 куб.м.