Процедури

Процедура № 5812 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 26,666.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2211.

Данни за дървесината

Обект/и № 2211
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 32 куб.м.
Средна 384 куб.м.
Дребна 67 куб.м.
Технологична 592 куб.м.
За огрев 290 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 914 куб.м.