Процедури

Процедура № 5813 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 29,279.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2212.

Данни за дървесината

Обект/и № 2212
Дървесен вид здб,бл,цр,гбр,мжд
Едра 359 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 178 куб.м.
За огрев 242 куб.м.
ОЗМ 112 куб.м.
Всичко 891 куб.м.