Процедури

Процедура № 5814 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 26,193.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2213.

Данни за дървесината

Обект/и № 2213
Дървесен вид бл,цр
Едра 25 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 405 куб.м.
За огрев 501 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 931 куб.м.