Процедури

Процедура № 5815 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 19,326.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2214.

Данни за дървесината

Обект/и № 2214
Дървесен вид здб,бл,цр
Едра 18 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 297 куб.м.
За огрев 372 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 687 куб.м.