Процедури

Процедура № 5816 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 24,580.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2215.

Данни за дървесината

Обект/и № 2215
Дървесен вид бл,цр,ак,чдб,пляс
Едра 16 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 33 куб.м.
Технологична 383 куб.м.
За огрев 476 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 875 куб.м.