Процедури

Процедура № 5820 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 17,395.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество добита дървесина от обект № 2207-1 на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2207-1
Дървесен вид чб
Едра 24 куб.м.
Средна 175 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 199 куб.м.