Процедури

Процедура № 5821 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 226,319.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обекти: № 2204,2205,2206 на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2204,2205,2206
Дървесен вид здб,лп,гбр,мжд,мкл,бл,ак,тп
Едра 701 куб.м.
Средна 531 куб.м.
Дребна 59 куб.м.
Технологична 209 куб.м.
За огрев 2403 куб.м.
ОЗМ 514 куб.м.
Всичко 4417 куб.м.