Процедури

Процедура № 5824 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 11,313.78 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 2147

Данни за дървесината

Обект/и № 2147
Дървесен вид бк,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3 куб.м.
За огрев 215 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 218 куб.м.