Процедури

Процедура № 5843 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 14.12.2021
Втора дата
Начална цена 73,780.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за местни преработватели, по чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от "Наредбата", от временен склад от Позиция № 1 в обекти №2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 от ДГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1
Дървесен вид игл
Едра 247 куб.м.
Средна 468 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 715 куб.м.