Процедури

Процедура № 5845 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 15.12.2021
Втора дата
Начална цена 164,946.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2022 год. обекти: 2214;2216;2217;

Данни за дървесината

Обект/и № 2214;2216;2217;
Дървесен вид бл;здб;кгбр;цр;мждр;бк;
Едра 8 куб.м.
Средна 34 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3331 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3374 куб.м.