Процедура № 5850 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 17.12.2021 75,900.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - открит конкурс за възлагане дейността на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2205, 2206, 2207, 2208, 2209 бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд 144 куб.м. 405 куб.м. 12 куб.м. 321 куб.м. 1740 куб.м. 0 куб.м. 2622 куб.м.