Процедура № 5851 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Мъглиж 20.12.2021 106,798.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обекти №№ 223111, 223113, 223114, 223115, 223116 на 20.12.2021 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223111, 223113, 223114, 223115, 223116 здб, гбр, бк, бб, чб 1417 куб.м. 269 куб.м. 24 куб.м. 840 куб.м. 598 куб.м. 127 куб.м. 3275 куб.м.