Процедура № 5853 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 16.12.2020 248,976.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223113П;223113П2;223114П;223114П2 на 16.12.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223113П;223113П2;223114П;223114П2 бк,гбр 1246 куб.м. 43 куб.м. 19 куб.м. 578 куб.м. 581 куб.м. 117 куб.м. 2584 куб.м.