Процедури

Процедура № 5856 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 15.12.2021
Втора дата
Начална цена 63,455.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2220, 2221 и 2222 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“

Данни за дървесината

Обект/и № 2220, 2221 и 2222
Дървесен вид чб, бб
Едра 253 куб.м.
Средна 399 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 652 куб.м.