Процедура № 5856 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тополовград 15.12.2021 63,455.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2220, 2221 и 2222 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2220, 2221 и 2222 чб, бб 253 куб.м. 399 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 652 куб.м.