Процедура № 5857 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 15.12.2021 6,596.73 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБИТО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 217-1 ОТ ЛФ 2021 Г. ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ- ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДГС КИПИЛОВО” НА „ЮИДП" ДП

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
217-1 БК, БРК, ГБР,ТРП,ЗДБ,ЧРШ,БЛ, ЧРШ, ББ, ЗДГЛ, 5.17 куб.м. 2.03 куб.м. 0 куб.м. 11.05 куб.м. 17 куб.м. 41.67 куб.м. 84.27 куб.м.