Процедура № 5874 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Несебър 20.12.2021 29,907.24 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс Добив на дървесина от обект № 2204от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2204 бл,цр,изгрн 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м. 0 куб.м. 978 куб.м.