Процедура № 5875 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 20.12.2021 38,145.33 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2205от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2205 изгрн, бл, цр 20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 4 куб.м. 1149 куб.м. 67 куб.м. 1240 куб.м.