Процедура № 5876 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 20.12.2021 35,703.10 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2206от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2206 изгр,бл,цр,гбр,срлп,мждр 107 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 71 куб.м. 881 куб.м. 90 куб.м. 1149 куб.м.