Процедури

Процедура № 5878 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 20.12.2021
Втора дата
Начална цена 7,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2131-2
Дървесен вид бук,дб и др.шир.
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 50 куб.м.
За огрев 50 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 100 куб.м.