Процедури

Процедура № 5884 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 22.12.2021
Втора дата
Начална цена 6,375.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2125, в отд. 306,, д“, 383,, б“, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ОГТ

Данни за дървесината

Обект/и № 2125
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 154 куб.м.
За огрев 96 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 250 куб.м.