Процедура № 5885 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 29.12.2021 86,705.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив сеч и извоз на дървесина до временен склад от обекти № 221, 222 ,223 от КЛФ 2022 и гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
221,222,223 бб, чб,здгл,бл, бк,гбр,брз,трп,мждр, кгбр,здб,яв, 333 куб.м. 117 куб.м. 18 куб.м. 1149 куб.м. 1045 куб.м. 4 куб.м. 2668 куб.м.