Процедури

Процедура № 5890 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.12.2021
Втора дата
Начална цена 34,505.85 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 12210 с подотдел 1186"ж" и Обект № 12209 с подотдели 1169 "г", "д"., на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 12209, 12210
Дървесен вид шир
Едра 8 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 759 куб.м.
За огрев 463 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 1233 куб.м.