Процедура № 5891 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 30.12.2021 76,254.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно добито количество дървесина от об. 222-1, 222-2 - ЛФ 2022 от горски територии - държавна собственост, стопанисвани от ТП " ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
222-1, 222-2 чб, бб, бл, бк, гбр, бл, кгбр, мждр, здб, трп брз 300 куб.м. 118 куб.м. 0 куб.м. 166 куб.м. 470 куб.м. 0 куб.м. 890 куб.м.