Процедура № 5895 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 31.12.2021 58,540.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2201А

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201А широколистни и иглолистни 399 куб.м. 106 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 505 куб.м.