Процедура № 5898 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 31.12.2021 64,178.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 15 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
15 1001 ц, 1007 г, е, з, 1014 д, ж, 1017 а, в, д, 1019 в, г, 1020 г, д, 1024 а, б, в, 1033 в, е, к, 1069 а, б, 1070 а, в, ж, з, 1071 з, и, к, 1072 д, е, 1073 м, н, 1078 в, г, е, ф, 1079 в, г, з, и, к, 1080 б, в, г, з, к, л, 1090 д, 1092 б, в, 1106 в, 1107 з, и, 1167 л1; 188 куб.м. 4 куб.м. 4 куб.м. 7 куб.м. 915 куб.м. 0 куб.м. 1118 куб.м.