Процедура № 5900 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 05.01.2022 129,914.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС Свиленград от Обекти: № 2204, №2205

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2204, 2205 здб,лп,гбр,мждр,кгбр,кл,бл,мкл 44 куб.м. 382 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 1983 куб.м. 0 куб.м. 2456 куб.м.