Процедури

Процедура № 5911 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 18.01.2022
Втора дата
Начална цена 116,890.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от КЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № №2203-1,№2210-1 и №2210-2
Дървесен вид бб,чб,здгл,см,бук
Едра 265 куб.м.
Средна 457 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 216 куб.м.
За огрев 212 куб.м.
ОЗМ 143 куб.м.
Всичко 1316 куб.м.