Процедура № 5911 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 18.01.2022 116,890.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина явен търг Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица от КЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2203-1,№2210-1 и №2210-2 бб,чб,здгл,см,бук 265 куб.м. 457 куб.м. 23 куб.м. 216 куб.м. 212 куб.м. 143 куб.м. 1316 куб.м.