Процедури

Процедура № 5913 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 24.01.2022
Втора дата
Начална цена 110,025.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина в обекти 2207, 2208, 2209 и 2210

Данни за дървесината

Обект/и № 2207, 2208, 2209 и 2210
Дървесен вид дб, цр, мждр, кгбр
Едра 187 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 2742 куб.м.
За огрев 1395 куб.м.
ОЗМ 36 куб.м.
Всичко 4360 куб.м.