Процедури

Процедура № 5914 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 24.01.2022
Втора дата
Начална цена 101,623.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №1 от пакети №2211-2 и №2216-2”

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТ №1 от пакети №2211-2 и №2216-2
Дървесен вид дб
Едра 227.81 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 46.94 куб.м.
Всичко 274.75 куб.м.