Процедура № 5914 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 24.01.2022 101,623.60 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в ОБЕКТ №1 от пакети №2211-2 и №2216-2”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ОБЕКТ №1 от пакети №2211-2 и №2216-2 дб 227.81 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 46.94 куб.м. 274.75 куб.м.