Процедури

Процедура № 5916 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 17.01.2022
Втора дата
Начална цена 2,584.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 17.01.2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2107-14
Дървесен вид чб
Едра 2.8 куб.м.
Средна 2.2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 25.35 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 30.35 куб.м.