Процедура № 5916 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Айтос 17.01.2022 2,584.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 17.01.2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2107-14 чб 2.8 куб.м. 2.2 куб.м. 0 куб.м. 25.35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.35 куб.м.