Процедури

Процедура № 5933 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 11.02.2022
Втора дата
Начална цена 19,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни складове, находящи се на територията на ТП „ДГС Звездец“ до населените места със средно извозно разстояние 6 км.

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2212 и Обект №2213
Дървесен вид дб,цр,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1600 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1600 куб.м.