Процедура № 5938 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 11.02.2022 95,420.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2210Б

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2210Б широколистни 0 куб.м. 9 куб.м. 21 куб.м. 600 куб.м. 476 куб.м. 116 куб.м. 1222 куб.м.