Процедура № 5946 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Сливен 18.02.2022 87,868.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2229 бк, гбр, др. шир. 107 куб.м. 6 куб.м. 11 куб.м. 928 куб.м. 517 куб.м. 240 куб.м. 1809 куб.м.