Процедури

Процедура № 5947 на ДЛС Тополовград

Процедура № 5947 на ДЛС Тополовград от 18.02.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 18.02.2022
Втора дата
Начална цена 62,805.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2208 и 2212 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № 2206, 2208 и 2212
Дървесен вид чб, бб, здб, ак, гбр, срлп
Едра 121 куб.м.
Средна 187 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1300 куб.м.
За огрев 374 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1982 куб.м.