Процедури

Процедура № 5953 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 23.02.2022
Втора дата
Начална цена 45,940.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2112-2,№2201-2,№2202-2 и №2203-2
Дървесен вид бук,брз,ива,гбр,др.шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 476 куб.м.
За огрев 66 куб.м.
ОЗМ 50 куб.м.
Всичко 592 куб.м.