Процедури

Процедура № 5961 на ДГС Стара река - Кипилово

Процедура № 5961 на ДГС Стара река - Кипилово от 23.02.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 23.02.2022
Втора дата
Начална цена 81,447.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обекти № 221, 222, 223 включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 221, 222, 223
Дървесен вид бб,гбр,здб,здгл,здб,брз,трп, мждр,кгбр,
Едра 328 куб.м.
Средна 122 куб.м.
Дребна 18 куб.м.
Технологична 1150 куб.м.
За огрев 1046 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 2668 куб.м.