Процедура № 5962 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 24.02.2022 28,193.10 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект № 2201от КЛФ - 2022 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201 чб,бб,мждр,гбр,изгрн,бл,цр,срлп 152 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 282 куб.м. 471 куб.м. 22 куб.м. 927 куб.м.