Процедура № 5965 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 28.02.2022 79,653.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект № 2205 на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2205 здб,мжд,гбр,кл,лп 23 куб.м. 212 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 1229 куб.м. 0 куб.м. 1498 куб.м.