Процедури

Процедура № 5976 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 01.03.2022
Втора дата
Начална цена 82,209.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225116

Данни за дървесината

Обект/и № 225116
Дървесен вид бл, здб, цр, мждр, кгбр
Едра 98 куб.м.
Средна 378 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 450 куб.м.
За огрев 1047 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1976 куб.м.