Процедури

Процедура № 5978 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 01.03.2022
Втора дата
Начална цена 49,632.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225118

Данни за дървесината

Обект/и № 225118
Дървесен вид цр, брс, лдб, срлп
Едра 16 куб.м.
Средна 172 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 276 куб.м.
За огрев 653 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1128 куб.м.