Процедури

Процедура № 5979 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 01.03.2022
Втора дата
Начална цена 57,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225119

Данни за дървесината

Обект/и № 225119
Дървесен вид цр, кдб, бл, мждр
Едра 28 куб.м.
Средна 47 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 267 куб.м.
За огрев 644 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 988 куб.м.