Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора от 01.03.2022 е прекратена!
ДГС Стара Загора 01.03.2022 11,612.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад" от държавни горски територии-обект №225120

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
225120 бл, кдб, цр, кгбр 12 куб.м. 13 куб.м. 2 куб.м. 112 куб.м. 274 куб.м. 0 куб.м. 413 куб.м.