Процедури

Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора

Процедура № 5984 на ДГС Стара Загора от 01.03.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 01.03.2022
Втора дата
Начална цена 11,612.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад" от държавни горски територии-обект №225120

Данни за дървесината

Обект/и № 225120
Дървесен вид бл, кдб, цр, кгбр
Едра 12 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 112 куб.м.
За огрев 274 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 413 куб.м.