Процедури

Процедура № 5985 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 01.03.2022
Втора дата
Начална цена 52,144.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив КЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2215
Дървесен вид бк,гбр,здб
Едра 486 куб.м.
Средна 4 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 404 куб.м.
За огрев 406 куб.м.
ОЗМ 300 куб.м.
Всичко 1600 куб.м.