Процедура № 5985 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 01.03.2022 52,144.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив КЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2215 бк,гбр,здб 486 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 404 куб.м. 406 куб.м. 300 куб.м. 1600 куб.м.