Процедура № 5988 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 02.03.2022 58,741.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Почвоподготовка –ръчно, почистване на сечище – ръчно; почистване на площи без материален добив - ръчно; временно съхраняване на фиданките за попълване; попълване на горски култури; първо, второ и трето отглеждане на иглолистни и широколистни 1,2,3 и 4-годишни горски култури – ръчно; отглеждане – механизирано; ОМН, ПЕВ;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№226207 и №226208 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.