Процедура № 5997 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 07.03.2022 170,667.93 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина до дома на клиента - обекти № 2211, №2212, №2213, №2214 на 07.03.2022 г. от ЛФ 2022 година

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2211, №2212, №2213, №2214 бк,гбр,здб,кгбр,цр,бл,кдб 26 куб.м. 555 куб.м. 31 куб.м. 187 куб.м. 1620 куб.м. 0 куб.м. 2419 куб.м.