Процедури

Процедура № 6013 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 15.03.2022
Втора дата
Начална цена 99,722.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2217 и 2218
Дървесен вид чб, бб
Едра 1026 куб.м.
Средна 1806 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 415 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3260 куб.м.